Uslovi korišćenja

Digitalna Kartica

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA APLIKACIJE Digitalna Kartica

Dobrodošli u aplikaciju Digitalna Kartica!

Pristup i upotreba aplikaciji podležu ovim Opštim uslovima korišćenja, kojima se utvrđuju uslovi i pravila za korišćenje aplikacije Digitalna Kartica od strane pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica. Uslovi korišćenja su obavezujući za nas i za sve korisnike i primenjuju se na sve međusobne ugovorne i poslovne odnose, izuzev ako pisanim ugovorom nije drugačije dogovoreno.

Vlasnik aplikacije i imena Digitalna Kartica (u daljem tekstu: Aplikacija) je privredno društvo DigitalnaKartica, Prljevići BB, 31 106 Užice.

Vlasnik zadržava pravo da aplikacija povremeno bude nedostupna zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga sa ili bez obaveštenja.

Odricanje od odgovornosti

DigitalnaKartica ne pruža bilo kakvu garanciju da će Aplikacija ispuniti zahteve korisnika, da će usluge biti uvek dostupne, tačne, sigurne ili besplatne.

Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savet ili informacija, bilo usmena, bilo pismena koju je korisnik dobio preko ili od Aplikacije ili kompanija koje sa nama sarađuju, njenih partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) ne predstavljaju garanciju, ukoliko ona nije izričito navedena u ovim uslovima. DigitalnaKartica ne prihvata nikavu zakonsku nadoknadu štete.

Osnovni pojmovi

„Neregistrovani korisnik“ je pristup Aplikaciji koji se dodeljuje korisniku je bez ikakvog ograničenja i bez potrebe za registracijom. Instalacijom aplikacije korisnik dobija ovaj pristup. U ovom slučaju DigitalnaKartica ne garantuje mogućnost spasavanja ili prebacivanja podataka na drugi uređaj

„Registrovani korisnik“ je pristup Aplikaciji se može registrovati i ostaviti dodatne podatke o sebi radi omogućivanja prebacivanja naloga na drugi uređaj. Digitalna kartica ne garantuje spasavanje ili prebacivanje podataka ni u ovom slučaju, ali je pomenuta radnja moguća za registrovane korisnike.

„Korisnik“ je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koji koristi usluge Aplikacije i u potpunosti je saglasan sa Opštim uslovima korišćenja.

Pristup aplikaciji

Korisnik momentom instalacije Aplikacije, postaje isključivi vlasnik naloga na Aplikaciji i podleže navedenim uslovima korišćenja.

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti na Aplikaciji koje su autorizovane i izvršene pod nekim od njegovih identifikacionih brojeva.

Administrator Aplikacije je odgovoran za proveru korisničkih naloga i za definisanje usluga na Aplikaciji kojima svaki zaposleni pojedinačno može da pristupi, kao i za samo ukidanje pristupa aplikaciji.

Korisnik koristi Aplikaciju i internet isključivo na svoju odgovornost. DigitalnaKartica ne daje bilo kakve garancije i ne preuzima bilo kakvu odgovornost za štete koje Korisnik pretrpi ili koje bude prouzrokovao trećim licima prilikom neodgovornog korišćenja Aplikacije.

Internet je internacionalna računarska mreža koju ne kontroliše neposredno DigitalnaKartica, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može da garantuje dostupnost servisa koje direktno ne kontroliše.

DigitalnaKartica se neće smatrati odgovornim za privremeni prekid u pružanju usluge ili gubitak sačuvanih podataka usled radova na održavanju ili iznenadnih i nepredviđenih tehničkih kvarova ili drugih tehničkih neprilika, kao ni za prekid usluge prouzrokovan razlozima koji su izvan domašaja DigitalnaKartica, kao ni za izgubljenu dobit, podatke, indirektne ili posledične štete ili štete koje nastaju iz zahteva Korisnika ili trećih lica.

DigitalnaKartica zadržava pravo izmena i dopuna Aplikacije.

Postupak registracije na aplikaciji

U slučaju da korisnik želi Pun pristup aplikaciji, dovoljno je da izvrši instalaciju aplikacije.

Aplikacija omogućava jednostavan i jedinstveni sistem prijave i identifikacije korisnika uz pomoć google firebase anonimnih naloga.

DigitalnaKartica nudi razne osnovne usluge. Korišćenje tih usluga se ne naplaćuje.

DigitalnaKartica zadžava pravo da uvede dodatne usluge koje će se dodatno naplaćivati od korisnika ukoliko se oni na to odluče.

Pružanje usluge Pun pristup aplikaciji DigitalnaKartica je korisnicima Aplikacije omogućeno bez naknade za pružanje usluga.

Upotreba lozinke i etičko korišćenje aplikacije

Lozinka dodeljena korisniku predstavlja poverljiv podatak i nije namenjena za ustupanje drugim korisnicima. Lozinku sme da koristi samo ovlašćeni korisnik, osim u slučaju ako su se korisnik i vlasnik drugačije dogovorili.

U slučaju zloupotrebe, vlasnik zadržava pravo trenutnog oduzimanja lozinke i korisničkog imena.

AUTORSKA PRAVA

DigitalnaKartica je vlasnik autorskih prava na svim tekstualnim, vizuelnim i audio sadržajima, bazama podataka i progamerskim kodom.

Ukoliko smatrate da je Aplikacija povredila vaša autorska prava ili vaše podatke o ličnosti, molimo vas da nas kontaktirate. Slučaj će po hitnom postupku biti razmotren i ukoliko utvrdimo validnost vašeg zahteva, sporni sadržaj će biti uklonjen.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela aplikacije, bez vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Zabranjuje se kršenje ili pokušaj kršenja privatnosti drugih korisnika i bezbednosti aplikacije, što podrazumeva:

Pristup podacima koje nisu namenjene korisniku ili neovlašćeno prijavljivanje u ime drugog korisnika;

Dozvoljavanje pristupanja nalogu od strane drugih osoba, kao i istovemeno korišćenje jednog naloga od strane više osoba;

Pokušaj da se proveri ranjivost sistema;

Pokušaj prekida rada i usluga aplikacije kao što je širenje virusa na aplikaciji, "spamming" itd.

Kršenje sigurnosti i bezbednosti Aplikacije povlači građansku i krivičnu odgovornost.

Strogo je zabranjeno koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazivati reprodukovati ili redistribuirati informacije sa Aplikacije bez izričite dozvole.

Obaveze korisnika

Strogo je zabranjeno:

lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;

prikupljanje, čuvanja ili druga obrada podataka objavljenih na aplikaciji.

Korisnicima su takođe zabranjene radnje koje mogu da utiču na ljudsko dostojanstvo, promovišu rasnu, seksualnu ili etničku diskriminaciju i versku ili političku netrpeljivost i dela i sadržaji štetni po zdravlje i bezbednost ljudi, zaštitu životne sredine i kulturnog nasleđa, uvrede vezane za verska ili politička ubeđenja, ili štetna po interese drugih korisnika aplikacije, provociranje i uznemiravanje drugih korisnika aplikacije.

Operator zadržava pravo da korisniku zabrani pristup ili ga obriše sa aplikacije ukoliko utvrdi ili sumnja da je korisnik prekršio bilo koju od navedenih zabrana ili na bilo koji način postupio nezakonito i/ili svojim aktivnostima izazvao finansijsku štetu kompaniji DigitalnaKartica.

Dozvoljeno je kopiranje ili štampanje stranica aplikacije isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom zabranjeno je koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazivati reprodukovati ili redistribuirati informacije sa Aplikacije bez izričite dozvole.

Tačnost podataka

Vlasnik ne prihvata odgovornost za tačnost, aktuelnost ili kvalitet podataka koji su dostupni na aplikaciji. Vlasnik za moguću štetu, direktnu ili indirektnu, koja je nanesena korisniku korišćenjem informacija na aplikaciji, ne odgovara.

Tehnička podrška

Vlasnik pruža tehničku pomoć u slučaju problema sa registracijom, korišćenjem ili drugim poteškoćama tehnoičke prirode.

Tehnička pomoć je na raspolaganju svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 h putem kontakt telefona 060/735-32-24 i e-mail adrese office@digitalnakartica.com.

Rešavanje sporova

Korisnik i vlasnik će eventualne sporove koji bi mogli da nastanu povodom usluga koje pruža aplikacija, rešavati na miran način. U slučaju da ne mogu da se dogovore, spor će se rešavati pred nadležnim sudom u Beogradu.

Validnost opštih uslova

Opšti uslovi su na snazi od dana 07. 01. 2019. godine do dana njihovog opoziva, koji će biti objavljen na aplikaciji i poslat na e-mail adrese svim registrovanim korisnicima.